Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama možete pogledati ovdje.

Odluku o osobi za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Postupak i obrasce za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.