Upravno vijeće

Članovi Upravnog Vijeća:

  1. Boris Dragičević, predstavnik osnivača
  2. Karlo Mađaroš, predstavnik osnivača
  3. Dubravka Vrselja, predstavnik osnivača
  4. IlonaHrecešin, predstavnik roditelja
  5. Gordana Markanović, predstavnik odgojitelja

Odluke Upravnog Vijeća možete preuzeti ovdje.