Izvješća

Izvješća:

 1. Rebalans
 2. Izvješće o radu
 3. Financijsko izvješće za 2020. godinu
      Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu
      Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju
      ---
      Financijsko izvješće za 2019. godinu
 4. Izvješće o sudjelovanju u projektu "Škole za Afriku"
 5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 6. Godišnje izviješće ZPPI