Povijest vrtića

 • 1.kolovoza 2008.godine Općinsko vijeće donosi Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“
 • 1.kolovoza 2008.godine za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se Gordana Radić, Varadinska 9 Novi Jankovci, koja je ovlaštena  pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.
 • 15.rujna 2008. MZOŠ na temelju stručnog mišljenja AZOO daje suglasnost na redoviti desetsatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u Dječjem vrtiću „KRIJESNICA JANKOVCI“ u Starim Jankovcima
 • 17.rujna 2008. godine MZOŠ donosi rješenje o sukladnosti  Odluke  o osnivanju vrtića    s člankom 7  i 13 Zakona o ustanovama (NN76/93,29/97, 47/99,  35/08)  i člankom 8       Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  (NN10/97.. i 107/07  ) 
 • 18.veljače 2009. godine osnivanje ustanove pod nazivom Dječji vrtić Krijesnica Jankovci, upisano je u sudski registar trgovačkog suda u Osijeku
 • 25.veljače 2009. godine Ured državne uprave izdao Rješenje kojim se odobrava početak rada obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi , prije kojeg je potvrdilo sukladnost sa zakonima

1. Statut dječjeg vrtića

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

 • 02.užujka 2009. godine Dječji vrtić Krijesnica Jankovci započeo rad s upisanom djecom u dvije mješovite skupine (ukupno 52 upisane djece)
 • U međuvremenu je AZOO dala pozitivno mišljenje na temelju kojeg je MZOS dalo suglasnost na slijedeće programe

1. Prijedlog plana rada s djecom u dječjem vrtiću        

2. Godišnji plan i program rada

3. Godišnji plan i program rada pedagoga

4. Preventivni program unapređivanja sigurnosti i zaštite djece predškolskog uzrasta

5. Plan i program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

6. Plan i program odgoja za suzbijanje korupcije

 •  Prije početka rada, doneseni su i slijedeći akti

1. Poslovnik o radu Upravnog vijeća

2. Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

3. Pravilnik o zaštiti na radu

4. Pravilnik o radu

5. Pravilnik o zaštiti od požara

 • 17.rujna 2009. godine MZOŠ dalo je suglasnost za Program odgojno – obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u šestoj godini života – program predškole 
 • 22.prosinca 2014.godine, nakon  svih odrađenih radnji i toga što smo dobili dozvole za rad u promijenjenim  uvijetima, počeo je rad s djecom u  novoj zgradi vrtića na adresi Naselje R.Boškovića 1 A, Stari Jankovci