Prijava za upis djeteta u predškolu

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU

1. Zahtjevi za upis  djeteta u novu radnu godinu primat će se do zaključno 30. svibnja tekuće godine u prostorijama Dječjeg vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 sati. 

2. Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Stari Jankovci.: 

3. Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću , ukoliko bude veći broj prijavljene djece nego što je moguć smještaj u ustani odgoja i obrazovanja.

4. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ ili na web stranici  vrtića  www.dv-krijesnica-jankovci.hr     ili  općine      www.o-jankovci.hr . 

5. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu. 

6. Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić. 

7. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa. 

8. Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića nakon  15. srpnja tekuće godine

9. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

10. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić „Krijesnica Jankovci“ N.R.Boškovića 1 A ; 32 241 Stari Jankovci