Natječaj za upis djece 2023./2024.

Dječji vrtić ˝Krijesnica Jankovci˝
Naselje Ruđera Boškovića 1A

Stari Jankovci

U Starim Jankovcima, 10.05.2023. godine

Na temelju članka 1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 43.st 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića ˝Krijesnica Jankovci˝, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Krijesnica Jankovci˝, a na temelju suglasnosti Osnivača, ističe na objektu dječjeg vrtića i na svojoj web stranici www.dv-krijesnica-jankovci.hr

                                                                        NATJEČAJ

o provođenju postupka upisa djece u program Dječjeg vrtića ˝Krijesnica Jankovci˝ za pedagošku godinu 2023./2024. (15.svibnja 2023. – 30.svibnja 2023. godine)

 Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju roditelji/skrbnici koji imaju prebivalište na području Osnivača (Općina Stari Jankovci). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi.

Zahtjevi za upis djece zaprimaju se do 30. svibnja 2023.g. putem 

  • E- MAILA – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom  donijeti u prostorije vrtića radnim danom od 09h – 12h 

Uz zahtjev za upis djeteta za polaznike REDOVITOG CJELODNEVNOG PROGRAMA (10 sati) i POLUDNEVNOG PROGRAMA (6 sati), te polaznike SKRAĆENOG PROGRAMA PREDŠKOLE, koji se nalazi na http://dv-krijesnica-jankovci.hr/index.php/za-roditelje/zahtjev-za-upis-djeteta-u-dje%C4%8Dji-vrti%C4%87.html

  • Preslika osobnih iskaznica kao dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja/skrbnika djeteta),

  • Preslika rodnog lista djeteta

  • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (djece) prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno – OBAVEZNO     (izdaje nadležni liječnik – pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec dana )

  • Potvrda o zaposlenju oba roditelja

  • Suglasnost lokalne zajednice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne zajednice

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, ukoliko bude veći broj prijavljene djece nego što je moguć smještaj u ustanovi odgoja i obrazovanja. 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANJE.                                                            

     Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta sastavlja se rang lista upisane djece, odnosno povjerenstvo za provedbu upisa  predlaže Upravnom vijeću Odluku o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. 

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Upravno vijeće Vrtića donosi konačnu Odluku o upisu djece u dječji vrtić ˝Krijesnica Jankovci˝  javnom objavom, odnosno objavom na oglasnoj ploči i web stranici vrtića.

Odluka o upisu biti će objavljena nakon 10. lipnja tekuće godine

 PRAVO NA PRIGOVOR

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

Upravno vijeće može:

  • odbaciti prigovor kao nepravodoban ili podnesen od neovlaštene osobe

  • odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa

  • prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj kuverti putem pošte. Odluka Upravnog vijeća je konačna.   

PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Roditelj/udomitelj/skrbnik upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem ˝Krijesnica Jankovci˝. Potpisivanje ugovora kao i inicijalni razgovori s roditeljima i djecom će se vršiti od 01. do 15. srpnja 2023. godine u Dječjem vrtiću ˝Krijesnica Jankovci˝  na adresi Naselje Ruđera Boškovića 1a, Stari Jankovci..

Sve informacije mogu se dobiti na telefon:

DJEČJI VRTIĆ    Ravnateljica:

032 540 281                                                                                                 Ivana Jurčević